แนะนำวิธีการตรวจซ่อม ปัญหารถยนต์

เครื่องยนต์เดินไม่เรียบขณะที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง

  • ทดลองตรวจสอบเบื้อนต้นโดยใช้คีม บีบท่อแก๊สที่ละสูบ เพื่อดูการตอบสนอง (สูบใดมีอาการตอบสนองน้อย แสดงว่าอาจจะมีปัญหา)
  • ใช้เครื่องมือ ออสซิโลสโคป วัดสัญญาณหัวฉีดที่ละสูบ

 จาก VDO สูบ 1 & 3 มีสัญญาณปรกติ ขณะที่ สูบ 2 & 4 สัญญาณขับหัวฉีดผิดปรกติครับ

 

 

Visitors: 109,910