เครื่องมือตรวจทดสอบสภาพคอยล์จุดระเบิด

 เหมาะสำหรับตรวจสอบระบบจุดระเบิด เช่น :- 

 • COP
 • Coil Near Plug
 • Distributor / Coil
 • Waste Spark
 • Magneto

สะดวกรวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลาในการค้นหาปัญหา 

ใช้งานง่าย รู้ผลทันที่ ผลวิเคราะห์แม่นยำ เชื่อถือได้

ราคา 15,500 บาท. 

เหลือ 14,900 บาท (ราคาพิเศษ)

ผู้ผลิตสินค้า ประเทศ แคนาดา 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 ใน 20 เครื่องมือซ่อมรถยนต์ที่มีผู้นิยมใช้งานมากที่สุดในโลก

 

 

เครื่องมือที่สามารถวิเคราะห์รถยนต์ และตรวจสอบระบบไฟแรงสูงที่มีใช้ในอดีต

 

 ในอดีตการวัดค่าไฟแรงสูงต้องใช้เครื่องมือ Engine analyzer ที่มีจอภาพ (สโคป) แสดงภาพ การเกิดไฟแรงสูง ดังภาพด้านบน ซึ่งมีราคาเรือนแสนบาท ปัจจุบัน มีเครื่องมือซึ่งช่วยให้การตรวจเช็คเป็นเรื่องง่าย สามารถอ่านผล เป็นตัวเลข และแปลความหมายได้ทันที

ภาพแสดงในกราฟมีส่วนสำคัญ 2 ส่วนสำคัญที่ TA500 นำมาใช้คือ

 • Peak Spark ค่าสูงสุดของแรงดันไฟฟ้า หรือที่เรียกว่าไฟแรงสูง (หน่วยเป็น Kv - กิโลโวลท์)
 • Burn Time ค่าของระยะเวลาที่เกิดประกายไฟ ( หน่วยเป็น ms - มิลลิเซคเคิล)

 

 

 

  

รายละเอียดต่างๆที่แสดงบนหน้าจอ TA500 

 

 TA500 Ignition Analyzer

 

 

 

  ดาวน์โหลด โบชัวร์ และคู่มือการใช้งาน ด้านล่าง

  

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

  • BARE Conductive Paint เครื่องมือตรวจสอบคอยล์จุดระเบิด TA500 Ignition Analyzer system เครื่องมือตรวจหาตำแหน่งสายไฟขาด สายไฟช็อต FF310 Fault finder open / short circuit ...

  • FF310SHR.jpg
   เครื่องมือค้นหาจุดบกพร่อง ขาด / ช๊อต ในชุดสายไฟ รถยนต์ และสายไฟที่เข้าถึงยาก ค้นหาตำแหน่ง สายไฟขาด /ช๊อต ในชุดสายไฟ ใช้งานค้นหา แรงดันไฟได้ ตั้งแต่ 6 – 42 โวลท์ มีวงจรภายใน ป้องไฟ...
Visitors: 109,910